манастири

Манастири *Магическа енергия* Възрожденска атмосфера
По пътя на траките и българите от средновековието